Jednoduché účtovníctvo

Personalistika

Mzdy

  • spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby s menším počtom zamestnancov

  • výhodou je šetrenie finančných prostriedkov firiem - náklady na zamestnanie účtovníka, mzdový software a školenia sú podstatne vyššie

  • komunikácia s našimi klientmi prebieha telefonicky alebo e-mailom, čo umožňuje spoluprácu v rámci celého Slovenska

  • mzdy spravidla spracujeme do 48 hodín od dodania podkladov a príslušné tlače zašleme klientom e-mailom alebo poštou

  • samozrejmosťou je zasielanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a zasielanie prehľadov a hlásení na Daňový úrad